คำรับรองการปฏิบัติราชการ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

KPI-Template 2.2

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.06 Mb ดาวน์โหลด : 165 ครั้ง อ่าน : 169 ครั้ง

KPI-Template 4

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด : 167 ครั้ง อ่าน : 173 ครั้ง

KPI-Template 5

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด : 165 ครั้ง อ่าน : 183 ครั้ง

KPI-Template 6

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.06 Mb ดาวน์โหลด : 181 ครั้ง อ่าน : 169 ครั้ง

KPI-Template 7

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.06 Mb ดาวน์โหลด : 166 ครั้ง อ่าน : 171 ครั้ง

KPI-Template 8

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด : 163 ครั้ง อ่าน : 172 ครั้ง

KPI-Template 9

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด : 173 ครั้ง อ่าน : 160 ครั้ง

KPI-Template 10

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.07 Mb ดาวน์โหลด : 166 ครั้ง อ่าน : 171 ครั้ง

KPI-Template 12

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด : 173 ครั้ง อ่าน : 193 ครั้ง

จัดคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.29 Mb ดาวน์โหลด : 205 ครั้ง อ่าน : 193 ครั้ง

รายชื่อผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.26 Mb ดาวน์โหลด : 375 ครั้ง อ่าน : 170 ครั้ง

แนวการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2555

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.39 Mb ดาวน์โหลด : 400 ครั้ง อ่าน : 175 ครั้ง

จำนวนทั้งหมด 202 รายการ