ดาวน์โหลด

แบบคำขอ

แบบ ตน.02 บันทึกข้อตกลง การยินยอมและอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อสาธารณะประโยชน์ในการก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.14 Mb ดาวน์โหลด : 204 ครั้ง อ่าน : 246 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

คำขอรับความอนุเคราะห์โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.88 Mb ดาวน์โหลด : 237 ครั้ง อ่าน : 315 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

แบบคำขอรับความอนุเคราะห์ โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 2.43 Mb ดาวน์โหลด : 12,642 ครั้ง อ่าน : 8,073 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

แบบคำขอรับบริการข้อมูลแผนที่น้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.24 Mb ดาวน์โหลด : 5,785 ครั้ง อ่าน : 5,649 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

แบบฟอร์มการขอยืมแฟ้มประวัติบ่อ แผนที่ และขอข้อมูลบ่อน้ำบาดาลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด : 574 ครั้ง อ่าน : 844 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

คำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด : 684 ครั้ง อ่าน : 731 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

จำนวนทั้งหมด 6 รายการ