รายชื่อหนังสือและ CD ห้องสมุดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.51 Mb ดาวน์โหลด : 106 ครั้ง อ่าน : 107 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

โครงการจัดทำระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล

สรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการบริหารจัดการแผนงานและติดตามโครงการ

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 4.26 Mb ดาวน์โหลด : 243 ครั้ง อ่าน : 768 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

ตราสัญลักษณ์กรมทรัพยากรน้ำบาดาลลายเส้น (สีขาว)

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 0.62 Mb ดาวน์โหลด : 227 ครั้ง อ่าน : 2 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

รายงานการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2560

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.24 Mb ดาวน์โหลด : 159 ครั้ง อ่าน : 160 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

โครงการศึกษาสำรวจ และศึกษาขั้นพื้นฐานโลหะหนักในน้ำบาดาลในพื้นที่ภาคกลาง และตะวันออก

รายชื่อหนังสือและ CD ห้องสมุดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำเดือนมกราคม 2560

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.53 Mb ดาวน์โหลด : 106 ครั้ง อ่าน : 127 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

สทบ. เขต 3 (สระบุรี)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 3.31 Mb ดาวน์โหลด : 224 ครั้ง อ่าน : 228 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

แบบ กพน. 1

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.07 Mb ดาวน์โหลด : 963 ครั้ง อ่าน : 450 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

จำนวนทั้งหมด 488 รายการ