ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม

แบบสอบถามประกอบการพิจารณา คำขอต่ออายุใบอนุญาตน้ำบาดาลที่ ตช......

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.07 Mb ดาวน์โหลด : 840 ครั้ง อ่าน : 792 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

แบบฟอร์มการขอยืมแฟ้มประวัติบ่อ แผนที่ และขอข้อมูลบ่อน้ำบาดาลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด : 456 ครั้ง อ่าน : 653 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

คำขอหนังสือรับรองช่างเจาะ (นบ.๑)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.07 Mb ดาวน์โหลด : 907 ครั้ง อ่าน : 947 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

รายงานผลสืบเนื่องจากการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล (นบ.๖)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด : 512 ครั้ง อ่าน : 468 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

คำร้องขอวิเคราะห์น้ำประกอบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด : 768 ครั้ง อ่าน : 693 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

คำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด : 475 ครั้ง อ่าน : 528 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

คำขอแก้ไขใบอนุญาต (นบ./๒๑)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด : 723 ครั้ง อ่าน : 712 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

แบบบันทึกการตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด : 981 ครั้ง อ่าน : 1,050 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

จำนวนทั้งหมด 32 รายการ