ธันวาคม 2564

- รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- งบทดลองสำนักบริหารกลาง ธันวาคม 2564
- งบทดลอง สทบ.เขต3 ประจำเดือนธันวาคม 2564

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 17.76 Mb ดาวน์โหลด : 15 ครั้ง อ่าน : 8 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ประกาศ สหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง การจ่ายทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาบุตรของสมาชิก สหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ประจำปี พ.ศ. 2564

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.12 Mb ดาวน์โหลด : 18 ครั้ง อ่าน : 24 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

พฤศจิกายน

- สบก.
- สทบ.เขต3

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 7.36 Mb ดาวน์โหลด : 59 ครั้ง อ่าน : 33 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง การให้ทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตรสมาชิกสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ประจำปี 2564

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.58 Mb ดาวน์โหลด : 40 ครั้ง อ่าน : 49 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ระยะ 3 ปี

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 15.86 Mb ดาวน์โหลด : 20 ครั้ง อ่าน : 35 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

เรื่อง จำหน่ายสินค้าสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.77 Mb ดาวน์โหลด : 68 ครั้ง อ่าน : 93 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ตุลาคม

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 3.04 Mb ดาวน์โหลด : 80 ครั้ง อ่าน : 51 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

คู่มือผู้ใช้งาน Badan e-Service สำหรับการประกอบกิจการน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 6.51 Mb ดาวน์โหลด : 251 ครั้ง อ่าน : 146 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

กันยายน

- สบก.
- สทบ.เขต3

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 4.51 Mb ดาวน์โหลด : 85 ครั้ง อ่าน : 49 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

นายมหิปพงศ์ วรกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาล เลขที่ตำแหน่ง 340

1.แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน (Sustainable Groundwater Resources Management)
2.โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลที่มีคุณภาพเพื่อใช้ในการบรรเทาปัญหาความขาดแคลนน้ำของประชาชนในพื้นที่แล้งซ้ำซากและมีปัญหาคุณภาพน้ำเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3.ถอดบทเรียนหมูป่าติดถ้ำ : การสำรวจธรณีวิทยา อุทกธรณีวิทยา วนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (After Action Reviews : The Geological and Hydrogeological Studies and Serveys in Tham Luang-Khun Nam Nang Non Forest Park Area for Sustainable Development)

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 124.60 Mb ดาวน์โหลด : 122 ครั้ง อ่าน : 60 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

แผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับสมบูรณ์

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 4.33 Mb ดาวน์โหลด : 67 ครั้ง อ่าน : 697 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

สิงหาคม

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 2.87 Mb ดาวน์โหลด : 234 ครั้ง อ่าน : 148 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

จำนวนทั้งหมด 513 รายการ