ดาวน์โหลด

ประกาศ

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง ลดอัตราดอกเบี้ย ประเภทเงินกู้สามัญทั่วไป, ประเภทเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ประเภทเงินกู้โดยใช้หุ้นค้ำประกัน

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.42 Mb ดาวน์โหลด : 116 ครั้ง อ่าน : 197 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

ประชาสัมพันธ์ผลผลิตและบริการแปลงใหญ่หญ้าสนาม เขตมีนบุรี

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.46 Mb ดาวน์โหลด : 126 ครั้ง อ่าน : 119 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

ประกาศ สหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่บัญชี

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.34 Mb ดาวน์โหลด : 98 ครั้ง อ่าน : 109 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

ประกาศ สหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินภาค ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแ

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.48 Mb ดาวน์โหลด : 122 ครั้ง อ่าน : 130 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

ประกาศ สหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.47 Mb ดาวน์โหลด : 110 ครั้ง อ่าน : 110 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

การจ่ายเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2561

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 9.52 Mb ดาวน์โหลด : 121 ครั้ง อ่าน : 188 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

สหกรณ์น้ำบาดาล เชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.37 Mb ดาวน์โหลด : 96 ครั้ง อ่าน : 97 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง การให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบต้องไม่เกินมูลค่าหุ้นรวมกับเงินฝากที่มีอยู่กับสหกรณ์ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.63 Mb ดาวน์โหลด : 119 ครั้ง อ่าน : 115 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

ประกาศ สหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง ติดต่อขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.41 Mb ดาวน์โหลด : 95 ครั้ง อ่าน : 123 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง รับสมัครผู้สอบบัญชีภาคเอกชน

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.67 Mb ดาวน์โหลด : 98 ครั้ง อ่าน : 112 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง จริยธรรมในการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 3.10 Mb ดาวน์โหลด : 116 ครั้ง อ่าน : 178 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

ยกเลิกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อการท่องเที่ยว

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.28 Mb ดาวน์โหลด : 96 ครั้ง อ่าน : 95 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

จำนวนทั้งหมด 49 รายการ