ดาวน์โหลด

ประกาศ

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อการท่องเที่ยว พ.ศ. 2560

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 3.27 Mb ดาวน์โหลด : 117 ครั้ง อ่าน : 116 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง ทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ประจำปี พ.ศ. 2560

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.82 Mb ดาวน์โหลด : 120 ครั้ง อ่าน : 111 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

สหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เปิดสั่งจองกระติกน้ำสูญญากาศเก็บความร้อน/เย็น และแก้วมัคสแตนเลส Gold Class เก็บความร้อน/เย็

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.84 Mb ดาวน์โหลด : 102 ครั้ง อ่าน : 100 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

ประกาศเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน สหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 9.86 Mb ดาวน์โหลด : 123 ครั้ง อ่าน : 175 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 ในวันพุธที่ 24 พ.ค. 2560

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.06 Mb ดาวน์โหลด : 105 ครั้ง อ่าน : 91 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง การกำหนดอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้แก้สมาชิกสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.32 Mb ดาวน์โหลด : 97 ครั้ง อ่าน : 109 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เงินกู้เพื่อสงเคราะห์สมาชิกประสบอุทกภัย

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.99 Mb ดาวน์โหลด : 112 ครั้ง อ่าน : 101 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่บัญชี

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.38 Mb ดาวน์โหลด : 109 ครั้ง อ่าน : 108 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง การออกตั๋วสัญญาใช้เงิน

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.53 Mb ดาวน์โหลด : 107 ครั้ง อ่าน : 105 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

สหกรณ์น้ำบาดาล เรื่อง ชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องเนื้อผ้า

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.18 Mb ดาวน์โหลด : 101 ครั้ง อ่าน : 118 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินภาค ความรู้ความสามารถเฉพาะต

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.59 Mb ดาวน์โหลด : 101 ครั้ง อ่าน : 115 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

สหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เปิดให้สั่งจองหมวกกับร่ม ตราสัญลักษณ์ กรมทรัพยการน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.83 Mb ดาวน์โหลด : 103 ครั้ง อ่าน : 101 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

จำนวนทั้งหมด 49 รายการ