ดาวน์โหลด

ประกาศ

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 ในวันพุธที่ 24 พ.ค. 2560

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.06 Mb ดาวน์โหลด : 255 ครั้ง อ่าน : 239 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง การกำหนดอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้แก้สมาชิกสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.32 Mb ดาวน์โหลด : 281 ครั้ง อ่าน : 310 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เงินกู้เพื่อสงเคราะห์สมาชิกประสบอุทกภัย

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.99 Mb ดาวน์โหลด : 288 ครั้ง อ่าน : 322 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่บัญชี

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.38 Mb ดาวน์โหลด : 269 ครั้ง อ่าน : 347 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง การออกตั๋วสัญญาใช้เงิน

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.53 Mb ดาวน์โหลด : 264 ครั้ง อ่าน : 285 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

สหกรณ์น้ำบาดาล เรื่อง ชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องเนื้อผ้า

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.18 Mb ดาวน์โหลด : 293 ครั้ง อ่าน : 341 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินภาค ความรู้ความสามารถเฉพาะต

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.59 Mb ดาวน์โหลด : 279 ครั้ง อ่าน : 324 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

สหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เปิดให้สั่งจองหมวกกับร่ม ตราสัญลักษณ์ กรมทรัพยการน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.83 Mb ดาวน์โหลด : 262 ครั้ง อ่าน : 299 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.48 Mb ดาวน์โหลด : 268 ครั้ง อ่าน : 274 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

สหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เปิดสั่งจองเสื้อโปโลสีดำและเสื้อโปโลสีขาว ปักหลัง

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.23 Mb ดาวน์โหลด : 288 ครั้ง อ่าน : 320 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

สหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เปิดสั่งจองเสื้อโปโลสีดำและเสื้อโปโลสีขาว ปักหลัง

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.08 Mb ดาวน์โหลด : 248 ครั้ง อ่าน : 289 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.22 Mb ดาวน์โหลด : 256 ครั้ง อ่าน : 276 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

จำนวนทั้งหมด 69 รายการ