ดาวน์โหลด

ประกาศ

สหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เปิดสั่งจองเสื้อโปโลสีดำและเสื้อโปโลสีขาว ปักหลัง

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.23 Mb ดาวน์โหลด : 220 ครั้ง อ่าน : 233 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

สหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เปิดสั่งจองเสื้อโปโลสีดำและเสื้อโปโลสีขาว ปักหลัง

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.08 Mb ดาวน์โหลด : 205 ครั้ง อ่าน : 209 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.22 Mb ดาวน์โหลด : 202 ครั้ง อ่าน : 220 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

แจ้งผลการประเมินธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการสหกรณ์ด้านการควบคุมภายในสหกรณ์

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด : 196 ครั้ง อ่าน : 205 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

Facebook สหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด

Facebook สหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด
https://www.facebook.com/dgrcorporate/

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ใช้หุ้นค้ำประกัน

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.01 Mb ดาวน์โหลด : 177 ครั้ง อ่าน : 202 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการกู้เงินสำหรับสมาชิกสมทบ

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.10 Mb ดาวน์โหลด : 217 ครั้ง อ่าน : 384 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

ประกาศ สหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง ขยายวงเงินอนุมัติเงินกู้ที่ใช้หุ้นค้ำประกัน

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.01 Mb ดาวน์โหลด : 180 ครั้ง อ่าน : 257 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการกู้เงินสำหรับสมาชิกสามัญ พ.ศ. 2559

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.12 Mb ดาวน์โหลด : 183 ครั้ง อ่าน : 217 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง นโยบายการบริหารเงินและการปล่อยสินเชื่อ

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด : 180 ครั้ง อ่าน : 197 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

ประกาศ สหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง บริการตัวแทนประกันภัยรถยนต์ประเภทชั้น 1,2,3 และ พรบ.

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.47 Mb ดาวน์โหลด : 185 ครั้ง อ่าน : 205 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

สหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เปิดสั่งจองเสื้อยืดโปโล สำหรับสมาชิกและผู้ที่สนใจ

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.46 Mb ดาวน์โหลด : 221 ครั้ง อ่าน : 320 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

จำนวนทั้งหมด 60 รายการ