ดาวน์โหลด

ประกาศ

แจ้งผลการประเมินธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการสหกรณ์ด้านการควบคุมภายในสหกรณ์

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด : 240 ครั้ง อ่าน : 252 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

Facebook สหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด

Facebook สหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด
https://www.facebook.com/dgrcorporate/

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ใช้หุ้นค้ำประกัน

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.01 Mb ดาวน์โหลด : 222 ครั้ง อ่าน : 266 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการกู้เงินสำหรับสมาชิกสมทบ

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.10 Mb ดาวน์โหลด : 264 ครั้ง อ่าน : 457 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

ประกาศ สหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง ขยายวงเงินอนุมัติเงินกู้ที่ใช้หุ้นค้ำประกัน

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.01 Mb ดาวน์โหลด : 225 ครั้ง อ่าน : 332 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการกู้เงินสำหรับสมาชิกสามัญ พ.ศ. 2559

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.12 Mb ดาวน์โหลด : 235 ครั้ง อ่าน : 318 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง นโยบายการบริหารเงินและการปล่อยสินเชื่อ

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด : 242 ครั้ง อ่าน : 262 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

ประกาศ สหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง บริการตัวแทนประกันภัยรถยนต์ประเภทชั้น 1,2,3 และ พรบ.

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.47 Mb ดาวน์โหลด : 240 ครั้ง อ่าน : 262 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

สหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เปิดสั่งจองเสื้อยืดโปโล สำหรับสมาชิกและผู้ที่สนใจ

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.46 Mb ดาวน์โหลด : 280 ครั้ง อ่าน : 385 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

จำนวนทั้งหมด 69 รายการ