E-BOOK

การนำเทคโนโลยีด้านน้ำบาดาลของประเทศอิสราเอลมาประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 4.26 Mb ดาวน์โหลด : 543 ครั้ง อ่าน : 613 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

โครงการนำร่องการศึกษา การพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 26.40 Mb ดาวน์โหลด : 439 ครั้ง อ่าน : 698 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบาดาลพื้นที่แอ่งเจ้าพระยาตอนบน

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 2.40 Mb ดาวน์โหลด : 381 ครั้ง อ่าน : 366 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

โครงการสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคจังหวัดสุพรรณบุรี

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 7.08 Mb ดาวน์โหลด : 405 ครั้ง อ่าน : 1,110 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

โครงการสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคจังหวัดสระบุรี

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 36.38 Mb ดาวน์โหลด : 496 ครั้ง อ่าน : 529 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

โครงการสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคจังหวัดมหาสารคาม

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 7.51 Mb ดาวน์โหลด : 548 ครั้ง อ่าน : 1,056 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

โครงการสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคจังหวัดลำพูน

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 6.86 Mb ดาวน์โหลด : 416 ครั้ง อ่าน : 453 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

โครงการสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคจังหวัดกระบี่

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 5.12 Mb ดาวน์โหลด : 389 ครั้ง อ่าน : 476 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

โครงการสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคปี 2559 - 2560 จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 9.00 Mb ดาวน์โหลด : 368 ครั้ง อ่าน : 852 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

คู่มือประชาชน เพื่อการใช้และอนุรักษ์น้ำบาดาลอย่างยั่งยืน

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 4.80 Mb ดาวน์โหลด : 399 ครั้ง อ่าน : 534 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

คู่มือ การสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชน ในการบริหารจัดการน้ำบาดาล อย่างมีธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 4.80 Mb ดาวน์โหลด : 353 ครั้ง อ่าน : 775 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

108 คำถาม เรื่องน้ำบาดาลที่คุณไม่รู้ ???

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 2.85 Mb ดาวน์โหลด : 288 ครั้ง อ่าน : 371 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

จำนวนทั้งหมด 31 รายการ