E-BOOK

การนำเทคโนโลยีด้านน้ำบาดาลของประเทศอิสราเอลมาประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 4.26 Mb ดาวน์โหลด : 104 ครั้ง อ่าน : 174 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

โครงการนำร่องการศึกษา การพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 26.40 Mb ดาวน์โหลด : 121 ครั้ง อ่าน : 254 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบาดาลพื้นที่แอ่งเจ้าพระยาตอนบน

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 2.40 Mb ดาวน์โหลด : 72 ครั้ง อ่าน : 84 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

โครงการสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคจังหวัดสุพรรณบุรี

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 7.08 Mb ดาวน์โหลด : 85 ครั้ง อ่าน : 103 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

โครงการสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคจังหวัดสระบุรี

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 36.38 Mb ดาวน์โหลด : 105 ครั้ง อ่าน : 159 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

โครงการสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคจังหวัดมหาสารคาม

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 7.51 Mb ดาวน์โหลด : 105 ครั้ง อ่าน : 102 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

โครงการสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคจังหวัดลำพูน

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 6.86 Mb ดาวน์โหลด : 115 ครั้ง อ่าน : 88 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

โครงการสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคจังหวัดกระบี่

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 5.12 Mb ดาวน์โหลด : 87 ครั้ง อ่าน : 106 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

โครงการสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคปี 2559 - 2560 จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 9.00 Mb ดาวน์โหลด : 89 ครั้ง อ่าน : 137 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

คู่มือประชาชน เพื่อการใช้และอนุรักษ์น้ำบาดาลอย่างยั่งยืน

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 4.80 Mb ดาวน์โหลด : 123 ครั้ง อ่าน : 144 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

คู่มือ การสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชน ในการบริหารจัดการน้ำบาดาล อย่างมีธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 4.80 Mb ดาวน์โหลด : 81 ครั้ง อ่าน : 86 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

108 คำถาม เรื่องน้ำบาดาลที่คุณไม่รู้ ???

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 2.85 Mb ดาวน์โหลด : 84 ครั้ง อ่าน : 86 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

จำนวนทั้งหมด 31 รายการ