ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2521) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการใช้น้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด : 17 ครั้ง อ่าน : 26 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2521) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.08 Mb ดาวน์โหลด : 14 ครั้ง อ่าน : 12 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2528) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการ สำหรับใช้น้ำบาดาลแบบอนุรักษ์

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด : 14 ครั้ง อ่าน : 17 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเปรียบเทียบคดี การประชุม และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด : 16 ครั้ง อ่าน : 18 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง เขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด : 16 ครั้ง อ่าน : 12 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ การจัดการและจำหน่ายทรัพย์สิน

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด : 13 ครั้ง อ่าน : 16 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการเจาะน้ำบาดาล และการเลิกเจาะน้ำบาดาล พ.ศ. 2551

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.10 Mb ดาวน์โหลด : 13 ครั้ง อ่าน : 12 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการเพื่อป้องกันด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.07 Mb ดาวน์โหลด : 10 ครั้ง อ่าน : 12 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตน้ำบาดาลและความลึกของน้ำบาดาล พ.ศ. 2554

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด : 13 ครั้ง อ่าน : 11 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาโครงการของสถาบันการสึกษาและองค์กรเอกชน

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด : 12 ครั้ง อ่าน : 21 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาประเภทการใช้น้ำบาดาล พ.ศ. 2559

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด : 15 ครั้ง อ่าน : 13 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

แนวปฏิบัติวิธีการรับชำระหนี้คงเหลือ และวิธีการคิดดอกเบี้ยต่อกรณีที่สมาชิกต้องการนำเงินที่กู้ใหม่มาชำระหนี้เดิม (Refinance)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.20 Mb ดาวน์โหลด : 22 ครั้ง อ่าน : 34 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

จำนวนทั้งหมด 657 รายการ