กองแผนงาน

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.64 Mb ดาวน์โหลด : 287 ครั้ง อ่าน : 266 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

รายชื่อหนังสือและ CD ห้องสมุดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำเดือนมกราคม 2561

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.46 Mb ดาวน์โหลด : 444 ครั้ง อ่าน : 448 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

ข้อมูลตามกลุ่มกิจกรรมกฎหมาย ชุดที่ 4-7

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 10.30 Mb ดาวน์โหลด : 391 ครั้ง อ่าน : 1,013 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

พระราชกฤษฎีกา โอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.07 Mb ดาวน์โหลด : 14 ครั้ง อ่าน : 17 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

สำนักบริหารกลาง

สำนักบริหารกลาง

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 4.07 Mb ดาวน์โหลด : 357 ครั้ง อ่าน : 393 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

รายชื่อหนังสือและ CD ห้องสมุดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำเดือนธันวาคม 2560

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.36 Mb ดาวน์โหลด : 435 ครั้ง อ่าน : 468 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

พระราชกฤษฎีกา แก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.10 Mb ดาวน์โหลด : 17 ครั้ง อ่าน : 16 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

ตราสัญลักษณ์กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล (พื้นหลังโปร่ง)

ประเภทไฟล์: .png ขนาดไฟล์ : 0.12 Mb ดาวน์โหลด : 1,111 ครั้ง อ่าน : 2 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

กลุ่มตรวจสอบภายใน

สทบ. เขต 3 (สระบุรี)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 3.54 Mb ดาวน์โหลด : 287 ครั้ง อ่าน : 353 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

;รายชื่อหนังสือและ CD ห้องสมุดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.42 Mb ดาวน์โหลด : 469 ครั้ง อ่าน : 501 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

จำนวนทั้งหมด 657 รายการ