กันยายน 2566

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 1.88 Mb ดาวน์โหลด : 67 ครั้ง อ่าน : 41 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

สิงหาคม 2566

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 2.65 Mb ดาวน์โหลด : 59 ครั้ง อ่าน : 28 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ซักซ้อมความเข้าใจกับสมาชิกเกี่ยวกับการโอนเงิน หรือทำธุรกรรมกับสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.22 Mb ดาวน์โหลด : 57 ครั้ง อ่าน : 74 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

แบบฟอร์มใบปะหน้าหลักฐานประกอบการยื่นเงินกู้สามัญ

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.33 Mb ดาวน์โหลด : 83 ครั้ง อ่าน : 137 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

แบบการคำนวณการขอกู้เงินสามัญของสมาชิกสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.66 Mb ดาวน์โหลด : 80 ครั้ง อ่าน : 72 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง สร้างกลุ่มไลน์เพื่อส่งเอกสารเงินกู้ของสมาชิก

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.08 Mb ดาวน์โหลด : 96 ครั้ง อ่าน : 148 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง การเพิ่มทุนเรือนหุ้นรายเดือนของสมาชิกสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.69 Mb ดาวน์โหลด : 73 ครั้ง อ่าน : 93 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

แบบ ตน.02 บันทึกข้อตกลง การยินยอมและอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อสาธารณะประโยชน์ในการก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.14 Mb ดาวน์โหลด : 204 ครั้ง อ่าน : 246 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

แบบแจ้งความประสงค์รับฝากเงินสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.86 Mb ดาวน์โหลด : 96 ครั้ง อ่าน : 116 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

กรกฎาคม 2566

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 4.97 Mb ดาวน์โหลด : 181 ครั้ง อ่าน : 100 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง แก้ไขวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.06 Mb ดาวน์โหลด : 65 ครั้ง อ่าน : 164 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ประกาศ สหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง โครงการเงินกู้ไม่มีดอกเบี้ยเพื่อซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต พ.ศ. 2566

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.82 Mb ดาวน์โหลด : 63 ครั้ง อ่าน : 130 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

จำนวนทั้งหมด 657 รายการ