ดาวน์โหลด

ปี 2566

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 14.63 Mb ดาวน์โหลด : 5 ครั้ง อ่าน : 20 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

เมษายน 2566

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 4.02 Mb ดาวน์โหลด : 20 ครั้ง อ่าน : 11 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

มีนาคม 2566

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 4.75 Mb ดาวน์โหลด : 30 ครั้ง อ่าน : 19 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

กุมภาพันธ์ 2566

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 2.30 Mb ดาวน์โหลด : 64 ครั้ง อ่าน : 37 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

มกราคม 2566

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 3.99 Mb ดาวน์โหลด : 179 ครั้ง อ่าน : 121 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

จำนวนทั้งหมด 5 รายการ