ดาวน์โหลด

ปี 2566

กรกฎาคม 2566

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 4.97 Mb ดาวน์โหลด : 77 ครั้ง อ่าน : 42 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 14.63 Mb ดาวน์โหลด : 68 ครั้ง อ่าน : 134 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

มิถุนายน 2566

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 4.62 Mb ดาวน์โหลด : 63 ครั้ง อ่าน : 40 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

พฤษภาคม 2566

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 4.81 Mb ดาวน์โหลด : 57 ครั้ง อ่าน : 34 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

เมษายน 2566

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 4.02 Mb ดาวน์โหลด : 81 ครั้ง อ่าน : 39 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

มีนาคม 2566

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 4.75 Mb ดาวน์โหลด : 66 ครั้ง อ่าน : 37 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

กุมภาพันธ์ 2566

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 2.30 Mb ดาวน์โหลด : 98 ครั้ง อ่าน : 56 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

มกราคม 2566

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 3.99 Mb ดาวน์โหลด : 226 ครั้ง อ่าน : 144 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ