สมัครงาน / อบรม

ข่าวสมัครงาน : ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการศึกษาการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อรักษาระบบนิเวศและสัตว์ป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  • อัพเดทวันที่ 26 ต.ค. 61
  • 95 อ่าน
Email
ที่มาและภาพข่าวโดย : สำนักพัฒนาน้ำบาดาล
** หากต้องการภาพถ่ายหรือเนื้อหาข่าวต้นฉบับเพื่อใช้ประกอบกิจกรรมอื่นๆ กรุณาติดต่อ สำนักพัฒนาน้ำบาดาล โทรศัพท์ : 0 2666 7360