สมัครงาน / อบรม

ประกาศผลสอบคัดเลือก พนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานในโครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน รวม 548 แห่ง

  • อัพเดทวันที่ 26 ต.ค. 61
  • 102 อ่าน
Email
ที่มาและภาพข่าวโดย : สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล
** หากต้องการภาพถ่ายหรือเนื้อหาข่าวต้นฉบับเพื่อใช้ประกอบกิจกรรมอื่นๆ กรุณาติดต่อ สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล โทรศัพท์ : 0 2666 7234