สมัครงาน / อบรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “วิศวกรหรือนักธรณีวิทยา รุ่นที่ 21”

  • อัพเดทวันที่ 31 ต.ค. 61
  • 164 อ่าน
Email

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตร  “วิศวกรหรือนักธรณีวิทยา รุ่นที่ 21”

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมฯ ต้องชำระค่าลงทะเบียน เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) โดยชำระเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพหลโยธิน 39 ประเภทกระแสรายวัน ชื่อบัญชี “เงินค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล” เลขที่บัญชี 039 – 6 – 03955 – 3 หรือชำระเงินผ่าน QR CODE (ด้านล่างนี้) ระหว่างวันที่ 1 – 9 พฤศจิกายน 2561 พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินดังกล่าว (ระบุชื่อ – สกุล และจังหวัดที่เข้ารับการฝึกอบรมให้ชัดเจน) ทางโทรสาร (แฟกซ์) หมายเลข 0 – 2666 – 7170 หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) pgw@dgr.mail.go.th
หากไม่ชำระเงินตามกำหนดจะไม่มีสิทธิ์ในการเข้ารับการฝึกอบรม และกรมทรัพยากรน้ำบาดาลขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียนทุกกรณี

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยน้ำบาดาลประชารักษ์

   หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 2666 – 7168 หรือ 0 – 2666 – 7161

 


QRcodeชำระเงิน

 

ที่มาและภาพข่าวโดย : วิทยาลัยน้ำบาดาลประชารักษ์
** หากต้องการภาพถ่ายหรือเนื้อหาข่าวต้นฉบับเพื่อใช้ประกอบกิจกรรมอื่นๆ กรุณาติดต่อ วิทยาลัยน้ำบาดาลประชารักษ์ โทรศัพท์ : 0 2666 7167