สมัครงาน / อบรม

ประกาศรับสมัครจ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน โครงการน้ำบาดาลเพื่อการศึกษาและชุมชนในท้องถิ่นทุรกันดาร

  • อัพเดทวันที่ 8 มี.ค. 62
  • 1,097 อ่าน
Email

 

ประกาศรับสมัครจ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน โครงการน้ำบาดาลเพื่อการศึกษาและชุมชนในท้องถิ่นทุรกันดาร


ลำดับที่


ตำแหน่ง


จำนวน


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

อัตรา

เงินเดือน

(บาท)

1

วิศวกรรม

1

วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์

- ทุกสาขาวิชา

15,000

2

อุทกธรณีวิทยา

1

วุฒิปริญญาตรี

- สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา

หรือทางเทคโนโลยีวิทยา

- สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางเทคโนโลยีธรณี

15,000

3

วิเคราะห์นโยบายและแผน

1

วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

15,000

4

จัดการงานทั่วไป

1

วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

15,000

5

ช่างเทคนิค

1

วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า

11,500

6

พนักงานขับรถยนต์

1

ไม่จำกัดวุฒิ

10,000

 

หมายเหตุ 1. ระยะเวลาจ้างงาน 18 เดือน

 

             2. เข้ารับการสัมภาษณ์วันที่ 18 มีนาคม 2562

เปิดรับสมัครวันที่ 9 -  14 มีนาคม 2562 สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://goo.gl/forms/RPP6UH0WfASBMg1u1 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-666-7347