สมัครงาน / อบรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการศึกษาศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดสำหรับสถานศึกษาและชุมชนในท้องถิ่นทุรกันดาร สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

  • อัพเดทวันที่ 15 มี.ค. 62
  • 408 อ่าน
Email