สมัครงาน / อบรม

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ (ครั้งที่ 1) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (ครั้งที่ 2) พนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย ตำแหน่งนักธรณีวิทยา ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)

  • อัพเดทวันที่ 4 ก.ค. 62
  • 960 อ่าน
Email


ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ (ครั้งที่ 1) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (ครั้งที่ 2) พนักงานราชการทั่วไป
(ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย ตำแหน่งนักธรณีวิทยา ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)

สามารถตรวจสอบได้ที่ https://dgr.thaijobjob.com/