สมัครงาน / อบรม

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ ตำแหน่งวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ)

  • อัพเดทวันที่ 5 ก.ค. 62
  • 1,266 อ่าน
Email

   

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
(ตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ ตำแหน่งวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ)

สามารถตรวจสอบได้ที่ https://dgr.thaijobjob.com/