สมัครงาน / อบรม

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักธรณีวิทยา ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  • อัพเดทวันที่ 5 ส.ค. 62
  • 943 อ่าน
Email

   

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
ตำแหน่งนักธรณีวิทยา ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
หรือสามารถตรวจสอบได้ที่ https://dgr.thaijobjob.com