สมัครงาน / อบรม

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งวิศวกร ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งนักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนายช่างเทคนิค และตำแหน่งช่างเจาะบ่อบาดาล

  • อัพเดทวันที่ 15 เม.ย. 63
  • 1,490 อ่าน
Email

   ประกาศเลื่อน 
การสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่ง “ทุกตำแหน่ง”
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับรัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 นั้น

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตระหนักถึงปัญหาและเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการดังกล่าว จึงขอเลื่อนประกาศกำหนดการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่งในทุกตำแหน่ง จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ้นไป

ขอให้ผู้สมัครสอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการสอบของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลอีกครั้ง ในวันที่ 30 เมษายน 2563 ทางเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำบาดาล www.dgr.go.th หรือ ทาง https://dgr.thaijobjob.com 

สอบถามเพิ่มเติม เบอร์โทรศัพท์ 0 2666 7021 , 0 2666 7023