สมัครงาน / อบรม

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง เลื่อนการฝึกอบรม หลักสูตร "ช่างเจาะน้ำบาดาล" ระดับ 1 รุ่นที่ 24 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

  • อัพเดทวันที่ 23 เม.ย. 63
  • 416 อ่าน
Email

ประกาศเลื่อน!!

การฝึกอบรม หลักสูตร “ช่างเจาะน้ำบาดาล” ระดับ 1 รุ่นที่ 24

ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11 - 16 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว

จึงขอเลื่อนการฝึกอบรม หลักสูตร “ช่างเจาะน้ำบาดาล” ระดับ 1 รุ่นที่ 24 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ออกไปก่อน

จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ้นไป

กำหนดวันและสถานที่ฝึกอบรม จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ 0 2666 7165 , 0 2666 7169