สมัครงาน / อบรม

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

  • อัพเดทวันที่ 27 เม.ย. 63
  • 251 อ่าน
Email