สมัครงาน / อบรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (สัมภาษณ์) เพื่อมาปฏิบัติงานโครงการศึกษาเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึก พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (แอ่งนครราชสีมา-อุบลราชธานี แอ่งอุดรธานี-สกลนคร และแอ่งเลย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  • อัพเดทวันที่ 22 พ.ค. 63
  • 168 อ่าน
Email

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (สัมภาษณ์) เพื่อมาปฏิบัติงานโครงการศึกษาเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึก พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (แอ่งนครราชสีมา-อุบลราชธานี แอ่งอุดรธานี-สกลนคร และแอ่งเลย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ด้านธรณีวิทยา 
2. ด้านจัดการงานทั่วไป
3. ด้านช่างสำรวจ
4. ด้านขับรถยนต์

ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศข้างต้นมารับการคัดเลือก (สัมภาษณ์) ในวันจันทร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล ชั้น 2 อาคาร 2 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล


ทั้งนี้ สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกมาปฏิบัติงาน โครงการศึกษาเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึก พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (แอ่งนครราชสีมา-อุบลราชธานี แอ่งอุดรธานี-สกลนคร และแอ่งเลย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 โดยติดประกาศ ณ สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล และทาง Facebook ของสำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล