สมัครงาน / อบรม

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค และตำแหน่งนายช่างเครื่องกล

  • อัพเดทวันที่ 30 มิ.ย. 63
  • 1,017 อ่าน
Email

   เว็บไซต์ https://dgr.thaijobjob.com/