สมัครงาน / อบรม

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "ช่างเจาะน้ำบาดาล" ระดับ 2 รุ่นที่ 1 (ฉบับที่ 2)

  • อัพเดทวันที่ 14 ก.ค. 63
  • 461 อ่าน
Email