สมัครงาน / อบรม

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งวิศวกร ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งนักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค และตำแหน่งนายช่างเครื่องกล

  • อัพเดทวันที่ 15 ก.ค. 63
  • 1,605 อ่าน
Email