สมัครงาน / อบรม

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งวิศวกร ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งนักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตำแหน่งช่างเจาะบ่อบาดาล ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล

  • อัพเดทวันที่ 31 ก.ค. 63
  • 987 อ่าน
Email