สมัครงาน / อบรม

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง การสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ตำแหน่งนักวิชาการทรัพยากรธรณี(ระดับปริญญาโท) และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

  • อัพเดทวันที่ 4 ม.ค. 64
  • 230 อ่าน
Email