สมัครงาน / อบรม

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อออกหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาล ผู้ควบคุมรับผิดชอบในการเจาะน้ำบาดาลและการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล ระดับ 2 รุ่นที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

  • อัพเดทวันที่ 6 ม.ค. 64
  • 979 อ่าน
Email