สมัครงาน / อบรม

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อออกหนังสือรับรองวิศวกรหรือนักธรณีวิทยา ผู้ควบคุม รับผิดชอบในการเจาะน้ำบาดาล รุ่นที่ 23 ประจำปี พ.ศ. 2564

  • อัพเดทวันที่ 6 ม.ค. 64
  • 1,209 อ่าน
Email