สมัครงาน / อบรม

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ กรณีเป็นผู้ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงหรือทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศ

  • อัพเดทวันที่ 27 ม.ค. 64
  • 269 อ่าน
Email