สมัครงาน / อบรม

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวการสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง

  • อัพเดทวันที่ 22 มิ.ย. 64
  • 1,189 อ่าน
Email

เว็บไซต์  : https://dgr.thaijobjob.com/