สมัครงาน / อบรม

ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อปฏิบัติงานที่สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล

  • อัพเดทวันที่ 3 ก.ย. 64
  • 2,440 อ่าน
Email