สมัครงาน / อบรม

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ และตำแหน่งนายช่างเทคนิค

  • อัพเดทวันที่ 29 ก.ย. 64
  • 280 อ่าน
Email