สมัครงาน / อบรม

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภาคสนาม วัน เวลา และสถานที่ สำหรับการฝึกอบรม หลักสูตร "วิศวกรหรือนักธรณีวิทยา" รุ่นที่ 23

  • อัพเดทวันที่ 22 ก.ย. 64
  • 334 อ่าน
Email