สมัครงาน / อบรม

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อออกหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาล หลักสูตร "ช่างเจาะน้ำบาดาล" ระดับ 2 รุ่นที่ 2

  • อัพเดทวันที่ 11 พ.ย. 64
  • 108 อ่าน
Email