สมัครงาน / อบรม

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินนอกงบประมาณ กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล) สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

  • อัพเดทวันที่ 16 พ.ย. 64
  • 103 อ่าน
Email