สมัครงาน / อบรม

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งในตำแหน่งประชาสัมพันธ์

  • อัพเดทวันที่ 15 ธ.ค. 64
  • 222 อ่าน
Email