สมัครงาน / อบรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) และ ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งนายช่างเทคนิค

  • อัพเดทวันที่ 29 ธ.ค. 64
  • 146 อ่าน
Email