สมัครงาน / อบรม

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อออกหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาล หลักสูตร "ช่างเจาะน้ำบาดาล" ระดับ 1 รุ่นที่ 25 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

  • อัพเดทวันที่ 12 ม.ค. 65
  • 445 อ่าน
Email