สมัครงาน / อบรม

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ และรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ)

  • อัพเดทวันที่ 21 เม.ย. 65
  • 874 อ่าน
Email