สมัครงาน / อบรม

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

  • อัพเดทวันที่ 25 เม.ย. 65
  • 275 อ่าน
Email