สมัครงาน / อบรม

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง บัญชีของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

  • อัพเดทวันที่ 30 ส.ค. 65
  • 598 อ่าน
Email

ผู้สมัครเข้ารับการพิจารณากลั่นกรองยื่นเอกสารการสมัครได้ที่ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (อาคาร 1 ชั้น 4) โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ