สมัครงาน / อบรม

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาระบบบูรณาการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย (Decision Support system : DSS) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

  • อัพเดทวันที่ 8 ก.ย. 65
  • 192 อ่าน
Email