สมัครงาน / อบรม

ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง บัญชีของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

  • อัพเดทวันที่ 22 ก.ย. 65
  • 144 อ่าน
Email