สมัครงาน / อบรม

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภาคสนาม วัน เวลา และสถานที่ สำหรับการฝึกอบรม หลักสูตร "ช่างเจาะน้ำบาดาล" ระดับ 1 รุ่นที่ 26

  • อัพเดทวันที่ 25 พ.ย. 65
  • 877 อ่าน
Email