สมัครงาน / อบรม

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

  • อัพเดทวันที่ 28 ธ.ค. 65
  • 621 อ่าน
Email